คำถามที่พบบ่อย
เรียนจบแล้วจะสมัครสมาชิกศิษย์เก่าต้องทำยังไง

โดยปกติแล้วบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลศิษย์เก่าโดยทันที หากไม่พบข้อมูลโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสมัครสมาชิกศิษย์เก่า


ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษา 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000-2 ต่อ 9606,9607
facebook : https://www.facebook.com/psru.alumni     Email : sitpibul@psru.ac.th    LINE : @sitpibul
Copyright © 2018 Alumni Relations Pibulsongkram Rajabhat University, All rights reserved.